Kostenindicatie

geld 3

Géén ondernemer is hetzelfde !  Dat geldt net zo zeer voor zijn of haar boekhouding. Daarom bekijk ik samen met u wat de wensen zijn en gezamenlijk komen we dan tot een pakket aan diensten, waarbij doorgaans uitgegaan wordt van een vaste prijs per maand of per kwartaal.

Hoewel het juist door de verscheidenheid aan ondernemers en hun diensten niet eenvoudig is om een prijsindicatie te geven, vindt u hieronder een globale indicatie, welke voor een groot deel van de Z(z)P-ers in de zakelijke en/of persoonlijke dienstverlening van toepassing is.

Verwerken verkoop- en inkoop- facturen/bonnen, mutaties bank- en spaarrekening, aangiftes omzetbelasting,  aangifte inkomstenbelasting inclusief partner:  voor een totaal bedrag tussen circa € 700 en € 1200 per jaar, exclusief btw.  Dit is exclusief facturering en debiteurenbeheer en uitgaande van een efficiënte aanlevering van gegevens.

Een oriënterend gesprek inclusief de koffie is echter altijd kosteloos !